Om vivamos.nu/specialresor


Att besöka och uppleva världen utanför vår egen sfär vidgar perspektivet och utvecklar bilden av vår omvärld med dess natur och dess människor. Speciellt gäller detta om man tar sig utanför de gängse turiststråken och chartermålen.

Då ökar kunskapen om våra medmänniskor på andra platser, deras liv och förutsättningar, deras tänkesätt och kultur.

Möten mellan människor främjar förståelse och ömsesidig respekt och är utvecklande för samtliga.

vivamos.nu/specialresor vill bidraga till denna process genom att inspirera till ett resande utanför de ordinarie turiststråken.

Via vivamos.nu/reseblogg, föreläsningar, reserapporter och reseinfo hoppas vi kunna sprida kunskap om de platser vi besökt.

Vi hjälper också till med reseplanering och kontakter för de aktuella resmålen.För mer info kontakta Torsten:
Mejl: torstencarlsson@vivamos.nu
Telefon: 07381 46141